Khách sạn Sapa

Sắp xếp theo:
Amazing Hotel Sapa
SALE
0₫ 1,500,000₫

Địa chỉ : Đồng Lợi, Sa Pa, Lào Cai

Giấy tờ : Mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em

Điều kiện phòng : Hủy đổi theo chính sách

 

Bamboo Sapa Hotel
0₫

Địa chỉ : Số 18 – Đường Mường Hoa – Thị trấn Sapa- Lào Cai

Giấy tờ : Quý khách mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em

Điều kiện phòng : Hủy đổi theo chính sách

  • Hồ bơi
Chapa Dew Boutique Hotel
0₫

Địa chỉ :  34 Cầu Mây, Thị Trấn Sapa, Huyện Sapa, Sapa

Giấy tờ : Quý khách mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em

Điều kiện phòng :  Hủy đổi theo chính sách

Châu Long 1 Sapa  Hotel
0₫

Địa chỉ24 Đồng Lợi, Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam

Giấy tờ : Quý khách mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em

Điều kiện phòng : hủy dổi theo chính sách

Châu Long 2 Sapa  Hotel
0₫

Địa chỉ : 24 Đồng Lợi, Sapa, Lào Cai

Giấy tờ : Quý khách mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em.

Điều kiện phòng: hủy dổi theo chính sách

Cosiana Sapa Hotel
0₫

Địa chỉ : 57 phố Phan Xi Pang, Trung tâm thành phố Sapa

Giấy tờ : Mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em

Điều kiện phòng : Hủy đổi theo chính sách

Elysian Sapa Hotel
0₫

Địa chỉ : 38 Cầu Mây, Khu họp chợ, Sapa, Lào Cai

Giấy tờ : Quý khách mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em.

Điều kiện phòng : hủy đổi theo chính sách

FANSIPAN VIEW HOTEL
0₫

Địa chỉ : Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Sapa

Giấy tờ : Quý khách mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em.

Điều kiện phòng : Hủy đổi theo chính sách

Heart of Sapa Hotel
0₫

Địa chỉ : 08A Dong Loi, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam 

Giấy tờ : Quý khách mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em

Điều kiên phòng : hủy đổi theo chính sách

Holiday Sapa Hotel
0₫

Địa chỉ : 16 Mường Hoa, Sapa, Lào Cai, Vietnam

Giấy tờ : Quý khách mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em

Điều kiện phòng : hủy đổi theo chính sách

Hương Sơn Sapa Hotel
0₫

Địa chỉ : Thạch Sơn, tt. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai,

Giấy tờ : Quý khách mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em

Điều kiện phòng : Hủy đổi theo chính sách

KHÁCH SẠN HMONG SAPA
0₫

Địa chỉ : Số 10 đường Thác Bạc, Sapa

Giấy tờ : Quý khách mang theo CMND, giấy khai sinh cho trẻ em

Điều kiện phòng : hủy đổi theo chính sách

CHAT VỚI HATIKA