Khách sạn Quảng Bình

Sắp xếp theo:
68 Quảng Bình Hotel
500,000₫

Địa chỉ: 68 Lê Lợi, Hải Đinh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

8 Tháng 3 Hotel
400,000₫

Địa chỉ: 129 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

Anh Linh Hotel
350,000₫

Địa chỉ: 38 Dương Văn An, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam.

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

Bảo Ninh Beach Resort
1,320,000₫

Địa chỉ: Bảo Ninh, tp. Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

Cao Minh Hotel
650,000₫

Địa chỉ: Hải Thành, tp. Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

  • Hồ bơi
Đường Sắt Hotel
430,000₫

Địa chỉ: Trương Pháp, Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

Hà Nội Quảng Bình Hotel
320,000₫

Địa chỉ

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

Luxe Hotel
600,000₫

Địa chỉ: 55 Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

  • Hồ bơi
Mường Thanh Quảng Bình Hotel
0₫

Liên hệ để có giá tốt nhất (giá chỉ từ 660,000đ)

Địa chỉ: 119 Trương Pháp, Hải Thành, tp. Đồng Hới, Quảng Bình.

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

  • hồ bơi
Osaka Hotel
650,000₫

Địa chỉ

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

  • Hồ bơi
Phong Nha Lake House Resort
0₫

Địa chỉ: Khương Hạ, Bố Trạch, Hưng Trạch, Cương Hà, Quảng Bình.

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

  • Hồ bơi
Riverside Hotel
800,000₫

Địa chỉ: 15 Trương Pháp, Hải Thành, tp. Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam.

Điều kiện phòng: theo chính sách

Giấy tờ: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu, trẻ em có giấy khai sinh

  • Hồ bơi

CHAT VỚI HATIKA